Toimitusehdot

Ellei toisin sovita, työssä sovelletaan alla mainittuja ehtoja:

Tilaaja toimittaa omaan lukuunsa:

  • Reikien ja sahausten merkkaus
  • Sähkö ja juokseva vesi (< 30 m:n etäisyydelle työkohteesta)
  • Suojaukset tarvittaessa
  • Jäävän rakenteen työaikaiset ja lopulliset tuennat tarvittaessa
  • Asianmukaiset telineet tai nostin tarvittaessa
  • Taukotilan

Emme vastaa rakenteen sisäisten ”näkymättömien” putkien ja johtojen ym. vaurioitumisesta tai mahdollisista jälkiseuraamuksista.

Tilaaja vastaa ettei rakenteet sisällä ongelmajätteitä, kuten esim. asbesti, PCB tai kreosootti.
(Huom! Ennen vuotta 1994 valmistuneissa rakennuksissa tulee lain mukaan tehdä asbestikartoitus ennen purkutöitä. Kartoituksesta vastaa tilaaja.)

Työstä syntyvän betoni-/rakennusjätteen siirto ja käsittely kuuluu tilaajalle.

Vaadittavien lupien ja suunnitelmien hankinta kuuluu tilaajalle.

Työt suoritetaan normaalina päivätyönä Klo: 7 – 15.30.

 

Timanttileikkaustyö tehdään pääsääntöisesti märkäleikkauksena. Kuivaleikkaukset sovitaan ja hinnoitellaan erikseen.

Työhön sisältyy sahaus-/porauslietteen vesi-imurointi kovilta pinnoilta, mutta ei työmaan loppusiivousta.

Säilytettävät pinnat tulee lähestulkoon aina suojata huolellisesti.